07 มีนาคม 2562 16:51

ก.อุตฯ เร่งสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

image

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ 

จ.เชียงใหม่ พบปะผู้สูงอายุใน อ.แม่แจ่ม ที่เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม  กว่า 150 คน พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้ โดยมีนายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ มีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอำเภอแม่แจ่ม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ

 

โครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรมให้แก่ผู้สูงอายุใน อ.แม่แจ่ม ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำไม้กวาดดอกหญ้า และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  นอกจากเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สูงอายุในพื้นที่ยังได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำของประชากรกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย #ขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ #prindustry

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 231 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น