07 มีนาคม 2562 21:32

ก.อุตฯ เร่งสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

image

เชียงใหม่ : วันนี้ (7 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ 

จ.เชียงใหม่ พบปะผู้สูงอายุใน อ.แม่ริม ที่เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้  โดยมีนายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่  มีนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม และพันตำรวจตรีศุภวัฒน์ สุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันโป่ง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมปฏิบัติการฯ

 

โครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรมให้แก่ผู้สูงอายุใน อ.แม่ริม ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  การทำยากันยุงสมุนไพร การด้นลายผ้าด้วยมือ การทำกระเป๋าสตางค์ด้วยมือ และการทำเหรียญโปรยทาน 

 

จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้เดินทางไปพบปะผู้สูงอายุใน อ.แม่แตง ที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นกัน มีนางสาวนิภา ฟุ่มเฟือย ปลัดอำเภอแม่แตง ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 

สำหรับโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ อ.แม่แตง ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรมให้แก่ผู้สูงอายุใน อ.แม่แตง ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ การทำตุง 12 ราศีและตุงไส้หมู การจัดดอกไม้สด และการทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ผู้สูงอายุในพื้นที่ยังได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำของประชากรกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย  #ขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ#prindustry

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 243 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น