สั่งพิมพ์หน้านี้
09 มีนาคม 2562 15:39

ก.อุตฯ ร่วมมือชาวไร่อ้อยอีสานกลาง รณรงค์ไม่เผาหวังลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

image

จ.ขอนแก่น : วันนี้ (9 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานงาน “วันรณรงค์ ไม่เผาอ้อย ไม่สร้างฝุ่นละออง ลด PM2.5 และการสาธิตเครื่องจักรกลในไร่อ้อย” จัดโดยสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสะอาดเข้าโรงงานพร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ลดภาวะการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน 

โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ มีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายไกรฤทธิ์ วงษ์วีระนิมิต นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง กล่าวรายงาน

นายสมชาย กล่าวว่า ปัญหาสภาพแวดล้อม มลพิษทางอากาศทำให้ประชาชนประสบปัญหาสุขภาพ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุอ้อยไฟไหม้ สร้างอากาศที่ดีให้แก่ลูกหลานเราต่อไป

นางวรวรรณ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ มาตรการระยะสั้น คือ การขอความร่วมมือจากเกษตรชาวไร่ ให้เคร่งครัดเรื่องกฎหมาย และหากฝ่าฝืนต้องรับโทษ การขอความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาล ในการรับซื้ออ้อยไฟไหม้จะถูกลดราคาลงตันละ 30 บาท และการให้คิวพิเศษกับเกษตรกรชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การสนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลยื่นมือเข้ามาช่วยเกษตรกรรายเล็ก และให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกู้ร่วมได้ #prindustry #รณรงค์ไม่เผาอ้อยไม่สร้างฝุ่นละออง #ลดPM2.5

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 275 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น