09 มีนาคม 2562 15:39

ก.อุตฯ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการใน จ.ขอนแก่น สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สู่โครงการพัฒนาห่วงโซ่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปออร์แกนิค

image

จ.ขอนแก่น : วันนี้ (9 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น พบปะผู้ประกอบการ และเยี่ยมชมบริษัท สยามเฮอร์เบิลแคร์ จำกัด (วนพรรณ การ์เด้น) ผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยม มีนายปรีชา หงอกสิมมา และนางสาวณัฐปวีย์ โชคธนาพร ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามเฮอร์เบิลแคร์ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินการ

บริษัท สยามเฮอร์เบิลแคร์ จำกัด (วนพรรณ การ์เด้น) สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มจากการขุดสระน้ำ และปลูกต้นไม้ เช่นยางนา สัก ประดู่ และตะเคียน โดยไม่ใช้สารเคมี มีการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า อย่างเหมาะสม ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง และได้ก่อตั้งธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ มีสมาชิก 58 คน มีต้นไม้ที่ปลูกกว่า 38,000 ต้น และเป็นชุมชนแรกของประเทศไทยที่สามารถขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้

 

นอกจากนี้ บริษัทฯได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา ตามรูปแบบโมเดลธุรกิจโครงการหลวง ร.9 ทรงวางแนวทางให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคด้วยการนำพืชสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องสำอางออร์แกนิค ผ่านการสกัดด้วยวิธี Biological ทำให้ได้รับคุณค่าการบำรุงอย่างเต็มที่ เช่น แชมพูอัญชันลดผมร่วง สบู่และเซรั่มข้าวหอมมะลิ โดยบริษัทฯได้เข้ารับการอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Industry Expo ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ(วนพรรณ) เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห่วงโซ่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปออร์แกนิค ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค การพัฒนาสินค้าและโรงงานกลาง ระบบโลจิสติกส์ออร์แกนิคที่รักษาคุณภาพด้วยความเย็น และการขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 116 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น