13 มีนาคม 2562 16:16

รองปลัด สุรพล ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับฝุ่นของกากชานอ้อยของโรงงานน้ำตาลราชบุรี จ.ราชบุรี

image

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับฝุ่นของกากชานอ้อยของโรงงานน้ำตาลราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

โดยรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แนะนำวิธีการลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกากชานอ้อยในระยะสั้น โดย 1) ใช้วิธีสเปรย์น้ำลงบนลานกองเก็บกากอ้อย ซึ่งจะพรมสเปรย์น้ำบริเวณจุดที่จะทำการตัก ดัน ขนย้าย กากชานอ้อยจะทำให้ช่วยลดปริมาณฝุ่นกากชานอ้อยที่ฟุ้งกระจายในบรรยายกาศ 2) ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำในสายพานลำเลียงกากชานอ้อยเพิ่มเติม 3) ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำในจุดที่รถบรรทุกอ้อยเทอ้อยลงในกระพ้อ 4) ติดตั้งระบบเครื่องดูดฝุ่นติดกับรถโกยตักกากชานอ้อยเพื่อดูดฝุ่นละอองกากชานอ้อย 5) ติดตั้งระบบขจัดฝุ่นละอองในอาคารเก็บกากชานอ้อย 6) ติดตั้งระบบการโหลดกากชานอ้อยบริเวณใต้หีบอ้อยให้เป็นแบบปิด 7) เพิ่มจำนวนเที่ยวในการพรมน้ำบนพื้นถนนภายในโรงงานและบริเวณพื้นถนนที่มีการ บรรทุกขนถ่ายอ้อยเข้าโรงงาน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 197 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น