สั่งพิมพ์หน้านี้
13 มีนาคม 2562 16:16

รมช.สมชาย เปิดงานยกระดับหมู่บ้าน CIV เชื่อมโยงสินค้าไทยเด่น

image

 วันนี้ (13 มี.ค. 62) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (ไทยเด่น) โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ และมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย/ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสานพลังหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (ไทยเด่น) เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานชุมชน ว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ CIV มีหมู่บ้านเข้ารับการพัฒนากว่า 215 หมู่บ้าน ซึ่งเสน่ห์ของ CIV ไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ชุมชน ที่เป็นของดีของเด่นในชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงไปเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในสิ่งชุมชนต้องการ ตามแนวทางที่ชุมชนต้องการ และหาคนที่พร้อมจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับชุมชน และพร้อมที่ทำ เพราะหากมีแต่แรงสนับสนุนแต่ไม่มีคนที่พร้อมจะทำ สิ่งที่คาดหวังคงจะเป็นไปได้ยาก ความสำเร็จที่คาดหวังคือหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเติบโตและยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง”

 และโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล  หรือ “โครงการไทยเด่น” Product Hero ประจำจังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยนำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ผสมผสานกับแนวคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดผ่านสินค้า ของแต่ละชุมชนออกมาเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นของแต่ละชุมชน หรือหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวิถีชีวิตของชุมชน ที่มีเสน่ห์ทางประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นทุนทั้งวัตถุดิบและบริการด้านท่องเที่ยวของหมู่บ้านให้สามารถ ดึงเม็ดเงินจากภายนอกเข้าสู่ชุมชน สร้างความยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองผ่านสินค้าเด่นประจำชุมชนอย่างแท้จริง

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 268 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น