14 มีนาคม 2562 17:37

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานพิธีลงนาม MOU โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ

image

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ โดยมี นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 

สำหรับโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ผนึกกำลัง 16 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้มีรายได้ ด้วยการส่งเสริมสร้างทักษะ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับประชาชน และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานวัยใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสริมแกร่งชุมชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างความสมดุลของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการอยู่ร่วมกันของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีเป้าหมายจะพัฒนาชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง และพัฒนาให้ได้จำนวน 1,000 ราย ทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่องใน 10 นิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นิคมฯ บางพลี นิคมฯ บางชัน นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ บางปู นิคมฯ บ้านหว้า นิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ สหรัตนนคร นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ สินสาคร และนิคมฯ อมตะซิตี้

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 335 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น