14 มีนาคม 2562 17:37

ปลัดพสุ เปิดศูนย์ ITC 4.0 จ.สุราษฎร์ พร้อมยกระดับแปรรูปเกษตร อาหาร และสมุนไพร

image

.สุราษฎร์ธานี : วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ITC 4.0 โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส นายภาสรกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน และมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC 4.0 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 9 มาตราการ เพื่อการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ 4.0 โดยใช้รูปแบบจากศูนย์ ITC ส่วนกลางมาปรับให้เข้ากับศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ และนโยบายของเศรษฐกิจในการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ตอนบน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหาร สมุนไพร เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีสินค้าเกษตรเป็นหลัก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง (สุราษฎร์ธานี,เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุรี ) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ที่ขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น เครื่องจักรภายในอาคารศูนย์ ITC 4.0 จึงเน้นให้สอดคล้องกับการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร สุขภาพเป็นต้น ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม Start-up /S-Curve (กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีขั้นสูง) อีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ Co-working Space ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น และออกแบบ เครื่อง 3-D Printer สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้งาน อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (Matching) ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ SMEs มีความพร้อมและมีศักยภาพ ก้าวสู่การเป็น (SMART SMEs) รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนสมัยใหม่ 4.0 (Local to Global) ตลอดจนยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบธุกิจในด้านต่าง ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ได้ให้บริการเบื้องต้นไปแล้ว 524 ราย เกิดผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 24 ผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 7,000,000 บาท

 

 

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยังมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start-up จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 75 ราย และมอบสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,950,000 บาท พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมโซนการให้บริการต่าง ของศูนย์ ITC 4.0

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 132 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น