15 มีนาคม 2562 00:51

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติก สู่อุตสาหกรรรมพลาสติก 4.0 ด้วยเทคโนโลยี

image

วันนี้ (14 มี.ค. 62) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันพลาสติก และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  หรือเอ็มเฟค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติก สู่อุตสาหกรรรมพลาสติก 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IOT ที่ถือเป็นการนำไอโอทีมาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกครั้งแรกและแห่งของประเทศไทย โดยมีนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารต้นกล้าแกลอรี่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต กล้วยน้ำไท

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของIndustry 4.0 กับการพัฒนาประเทศไทย" โดยระบุว่า การพัฒนาในอนาคตเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือ ทั้งจากสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ก็คือ เรื่องของไบโอชีวภาพ เรื่องที่สองคือ เทคโนโลยี AI ที่ได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบ IOT ที่ได้เชื่อมโยงในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงฯ ก็จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยที่กระทรวงฯมีแนวคิดในการพัฒนาผ่านหน่วยงานในกำกับต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และกลายเป็น Industy 4.0 ในที่สุด

 

ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกส่วนหนึ่งขาดพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม 4.0 บางประการ ก็คือการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรในการขึ้นรูปพลาสติกอย่างได้ผล

 

นายธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อีซี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา ออกแบบแพลตฟอร์ม การใช้งานภายในองค์กรของผู้ประกอบการพลาสติก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปจงต่างๆ ช่วยให้สถานประกอบการมีต้นทุนที่ได้เปรียบคู่แข่งทั้งด้านข้อมูล แรงงาน เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 132 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น