สั่งพิมพ์หน้านี้
15 มีนาคม 2562 16:52

รองปลัดสุรพล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

image

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 8.00 น  นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทัศน์น้อมเกล้า "60 ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 338 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น