16 มีนาคม 2562 12:57

รมช.สมชายเปิดงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

image

วันนี้ (16 มี.. 62) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่องนวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ “Innovation Developmentof New Generation Automotive Industry” จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้การต้อนรับ และนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมยานยนต์โลก กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อันเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต์ให้เทียบเท่า Euro 5 ภายในปี 2564 และ Euro 6 ภายในปี 2565 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของรถยนต์ให้มีความสะอาด ประหยัด และปลอดภัย มากขึ้น และการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกนิมิตหมายอันดีที่จะให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางตลอดจนนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ แก่ผู้สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 208 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น