18 มีนาคม 2562 11:25

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด รุ่นที่ 6

image

วันนี้ (18 มีนาคม 2562)  นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด รุ่นที่ 6 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุรพล  ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร  เอกฉัตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน จากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 ช่วง รวม 20 วัน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 283 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น