22 มีนาคม 2562 11:18

ก.อุตฯ นำคณะผู้ประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านออนใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

image

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนำคณะผู้เข้าประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 The 16th ASEAN Senior Officals Meeting on Minerals (Working Groups) : 16th ASOMM WGs กว่า 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งสื่อมวลชน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม มีนายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ให้การต้อนรับ

 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยในชุมชนได้จัดซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ ไว้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย •ซุ้มนิทรรศการแร่ “ก้าวเดินตามรอยพ่อ (Father’s Footsteps)” •ซุ้มจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดินขาว “ปั้นดินสู่ดาว” สร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ •ซุ้มสาธิตสล่าล้านนา “หัตถศิลป์ล้านนา คุณค่าเหนือกาลเวลา •ซุ้มภูมิปัญญาอาหาร เกษตรและบริการ “บ้านจุ๋มเมืองเย็น ชุมนุมออนใต้” •ซุ้มผลิตภัณฑ์แฟชั่น เครื่องแต่งกาย CIV ชุมนุมออนใต้ และ •ซุ้มชุมชนไทลื้อดอยสะเก็ด วัฒนธรรมมีชีวิต นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว เป็นการนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงรักษามาจนถึงปัจจุบันสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ผสานอัตลักษณ์ดั้งเดิมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยและมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ภายใต้สโลแกน "พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้" มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปปลา 3 ตัว ว่ายวนรอบใบไม้ ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้าและกระเป๋าย้อมสีธรรมชาติ เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมมาผลิตเป็นภาชนะในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาท#CIV

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 331 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น