22 มีนาคม 2562 11:24

รองปลัด สุรพลฯ ร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

image

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธาน และพลเรือเอก ประวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนได้ร่วมดำเนินงานด้านการกำจัดมลพิษทางอากาศ ด้วยการจัดทำเครื่องกำจัดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และ PM 10 โดยใช้น้ำ เช่น เครื่องกรองอากาศโดยใช้น้ำ เครื่องปล่อยละอองน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งมีการรับรองมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการฯ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 374 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น