26 มีนาคม 2562 16:59

“ปลัดพสุ” เผยยอดการประกอบและขยายกิจการโรงงานไตรมาสแรกปี 62 พุ่งสูงกว่า 80% เชื่อผลจากความเชื่อมั่น-เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น

image

กรุงเทพฯ : 22 มี.ค.62 – ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลการประกอบและขยายกิจการโรงงาน ไตรมาสแรกปี 62 (มกราคม-มีนาคม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 125,340.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 โดยใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยระบุเป็นผลจากความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการลงทุน และความชัดเจน โปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการและการอนุมัติอนุญาต 

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการประกอบกิจการและขยายกิจการในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 62 เทียบกับปี 61 มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 80 จากมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 69,900.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 125,340.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการลงทุน และความชัดเจน โปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการและการอนุมัติอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐมอบให้เป็นตัวดึงดูดในด้านการลงทุน 

 

โดยอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ที่มีมูลค่าการลงทุน 37,040.52 ล้านบาท 2.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ อัญมณี เครื่องดนตรี ผลิตหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น) 24,341.51 ล้านบาท 3.อุตสาหกรรมอาหาร ที่มีมูลค่าการลงทุน 18,169.61 ล้านบาท 4.อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าการลงทุน 15,912.54 ล้านบาท และ 5.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการลงทุน 4,430.20 ล้านบาท 

 

“การขยายตัวของการลงทุนส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่ง สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ขณะที่ภาครัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งอาจเป็นผลมาจากการให้บริการยื่นคำขอรับบริการต่างๆที่เปลี่ยนรูปแบบมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการสร้างความรับรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 ผมเชื่อว่าจากการที่กระทรวงฯ ได้ลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในทุกกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ การทำงานแบบสานพลังใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการให้บริการในหลายกระบวนงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ และตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่ม และขยายกิจการ”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 324 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น