สั่งพิมพ์หน้านี้
28 มีนาคม 2562 09:17

รัฐมนตรีช่วย สมชาย เยี่ยมชมศูนย์ SMEs-ITC จ. ชลบุรี

image

จ.ชลบุรี : วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC โดยมีนางสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและผู้จัดการเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

 

ศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC สามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดการพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบ co-working space ตลอดจนให้บริการห้องประชุมสำหรับนัดหมาย พบปะหารือและใช้พื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานขนาดเล็ก เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับ SMEs และ Startup 

 

นอกจากนี้ศูนย์ SMEs-ITC ยังส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (SMEs Industry Transformation Center 4.0 @Amata City Chonburi IE) โดยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่ม “Big Brother” 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย CRDC-FC เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ดูงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม นำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs และ Start up ให้มีองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้ #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม #SME #ITC

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 346 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น