28 มีนาคม 2562 09:17

ก.อุตฯ หารือ ก.ทรัพย์ ผลักดันความร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

image

             นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมการประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการปฏิรูปประเทศและร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

--------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 307 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น