29 มีนาคม 2562 13:51

รองปลัดสุรพลฯ บุกเมืองนก!! ตรวจสอบประเด็นร้องเรียนโรงงานส่งกลิ่นเหม็น!!

image

 

จ.ชัยนาท : วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหรรมจังหวัดชัยนาท นายธวัชชัย โคตรเพชร หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจประเด็นร้องเรียน "กรณีกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด" ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งประกอบกิจการผลิตไนโตรเซลลูโลสสำหรับอุตสาหกรรม วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ เยื่อกระดาษ กรดไนตริก และกรดซัลฟูริก โดยไนโตรเซลลูโลสเป็นสารตั้งต้นของการผลิตสารเคลือบเงา สำหรับวัสดุต่างๆ  ซึ่งโรงงานที่จังหวัดชัยนาทผลิตไนโตรเซลลูโลสชนิด Dense Nitrocellulose (ลักษณ์เป็นเกล็ดสีขาว) ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไนโตรเซลลูโลสนี้อยู่ 2 โรงงานคือที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสมุทรสาคร แต่ใช้ชนิดวัตถุดิบตั้งต้นต่างกัน 

โดยในที่ประชุมทางโรงงานได้นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นที่เกิดขึ้น

 

โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการระยะสั้น ดังนี้ 1) ปิดกั้นหน่วยที่เกิดเหตุของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการกระจายของกลิ่นในวงกว้าง 2) เติมอากาศบริเวณบ่อผึ่ง 1 (Oxidation Pond 1) และเติมน้ำเสียกรด เพื่อเลี้ยงให้เชื้อจุลินทรีย์บางส่วนที่มีชีวิตตกตะกอนลงสู่พื้นบ่อลดการเกิดกลิ่น 3) ติดตั้งระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) โดยใช้เป็นแบบเปียก (Wet Scrubber) จากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดกลิ่น 4) ติดตั้งกำแพงเมทัลชีทเพื่อช่วยป้องกันกลิ่นกระจายออกสู่พื้นที่รอบนอกโรงงาน 5) ซ่อมรอยรั่วบริเวณผ้าใบ HDPE ของบ่อ ABR (Anaerobic Baffle Reactor) ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านกลิ่น 6) วางแผนในการย้ายบ่อผึ่ง 1 (Oxidation Pond 1) ให้อยู่ห่างจากชุมชนมากขึ้น 700 เมตร เพื่อช่วยลดผลกระทบทางกลิ่น 7) เตรียมการติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System และระบบ Activated Carbon เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 8) ตั้งคณะไตรภาคี ประกอบด้วยประชาชนผู้เดือดร้อน โรงงานผู้ก่อกำเนิดมลพิษ และภาครัฐจากหลายหน่วยเข้าร่วมตรวจสอบ โดยความถี่ในการตรวจสอบแบ่งเป็นการตรวจสอบประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำไตรมาส

 

สำหรับมาตรการระยะยาว บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทดแทนระบบบำบัดน้ำเสียเดิมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ต่างจากเดิมเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและป้องกันปัญหาด้านกลิ่นเหม็นในอนาคต

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 371 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น