29 มีนาคม 2562 13:51

รองปลัด สุรพล บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษา ม.มหิดล เรื่อง “ภยันตรายจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สถานการณ์ขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภยันตรายจากขยะสมัยใหม่ จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย”

image

รองปลัด สุรพล บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษา ม.มหิดล เรื่อง “ภยันตรายจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สถานการณ์ขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภยันตรายจากขยะสมัยใหม่ จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย”

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 393 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น