29 มีนาคม 2562 13:51

ก.อุตฯ ติดตามการปล่อยสินเชื่อฯกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ หวังเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่สากล

image

แม่ฮ่องสอน : วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะหารือกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท กุ๊บไต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือและกระเทียม โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพบปะเยี่ยมชม มีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวีรเวช ศุภวัฒน์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท

 

บริษัท กุ๊บไต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ และกระเทียมปลอดสารพิษในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษมาใช้ในการผลิต โดยบริษัทจะรับซื้อวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษหรือได้รับมาตรฐาน GAP ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 9.7 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนสร้างอาคารแสดงสินค้า โรงเรือนสำหรับแปรรูปกระเทียมสด ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับผลิตไอศกรีมถั่วลายเสือ อีกทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน เพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานการผลิต HACCP จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการจัดทำระบบ HACCP เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับเอสเอ็มอีสู่สากล

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 517 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น