29 มีนาคม 2562 13:51

ปลัด พสุ เป็นประธานมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อกองทุนสวัสดิการ สปอ. ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสาธารณประโยชน์

image

วันนี้ (29 มีนาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 10% มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งบาทถ้วน) เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 425 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น