29 มีนาคม 2562 14:36

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านผาบ่อง หวังหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมครบวงจร

image

แม่ฮ่องสอน : วันนี้ (29 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม       ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) กลุ่มชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง หมู่บ้านผาบ่อง  โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์      รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกลุ่มชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง

 

หมู่บ้านผาบ่อง ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม      เชิงวัฒนธรรมระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) “ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง” เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำน้ำมันถั่วลิสง แปรรูปถั่วเหลืองและถั่วลิสงลายเสือ ด้วยกรรมวิธีคั่วเกลือแบบดั้งเดิม และเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ  และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ITC ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางกระทรวงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลากพร้อมจัดทำต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกลุ่มจัดทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ (ตากีญะ) พัฒนาให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับของตลาดผ้าทอมือต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 521 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น