29 มีนาคม 2562 17:00

รองปลัดนิสากรฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการตลาด OTOP สู่สากล ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัดภาคเหนือ

image

 

จ.เชียงใหม่ : วันนี้ (29 มีนาคม 2562) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "การตลาด OTOP สู่สากล ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด (เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน)” ณ AMORA Tapae Hotel จังหวัดเชียงใหม่  โดยภายในงานมี นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์กว่า 50 ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับนักลงทุนชาวจีนและชาวอังกฤษอีกด้วย 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้า OTOP ของไทย และกำลังความต้องการของตลาดในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ เนื่องจากสินค้ามีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการส่งออกของภาครัฐ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่นที่สามารถสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจในชุมชนฐานรากได้เป็นอย่างดี 

 

สำหรับโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การส่งออกในระดับสากล และการค้ากับต่างประเทศให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้น ที่ได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน นักลงทุนต่างชาติชาวจีน อังกฤษและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมนี้

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 528 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น