30 มีนาคม 2562 08:25

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมและลงพื้นที่พบปะประชาชน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่

image

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 . นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่พบปะประชาชนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ในประเด็นปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเหมืองหิน ในการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาหาวิธีการดำเนินการแก้ไขแบบยั่งยืนต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 782 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น