30 มีนาคม 2562 09:22

รองปลัด นิสากร เปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21 จ.เชียงใหม่

image

.เชียงใหม่ : วันที่ 29 มีนาคม ..2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 .เชียงใหม่ โดยมีนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายธีรภัทร นวพันธุ์ ประธานผู้จัดงานผ้าฝ้ายครั้งที่ 21 โดยสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบไทย .เชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สื่อมวลชน และผู้ประกอบการ กว่า 150 คน 

 

โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผ้าทอและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฝ้ายได้พบปะลูกค้าและกลุ่มผู้ผลิต ร่วมกันแลกเปลี่ยน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดแนวความคิดและนำไปต่อยอดรังสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการใส่ใจไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการย้อมสีธรรมชาติ ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างเม็ดเงินหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดให้ขยายตัวมากขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

โดยภายในงานมีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 400 บูท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่กว่า 25 ล้านบาท  และการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ.1) ร่วมกันขับเคลื่อนและให้ความสำคัญในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ด้วยการยึดโยงปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิต เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นแห่งนี้ นั่นก็คือผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมือง อันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญและถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562”  ครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 517 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น