04 เมษายน 2562 23:19

ผู้ตรวจฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 1

image

วันนี้ (4 เมษายน 2562) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 1 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมหารือกับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไก Goverment Lab ในเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และแนวทางการยกระดับสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงน้อย ซึ่งเป็น 1 ในหมู่บ้าน CIV ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดงน้อย เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 649 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น