05 เมษายน 2562 09:36

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

image

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมหารือในประเด็นการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้าง รวมถึงการก่อสร้างถนนรอบเกาะ อ่างเก็บน้ำ และระบบประปาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากกว่าปีละ 1 ล้านคน ด้วยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยการใช้ Government Lab ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 702 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น