19 เมษายน 2562 14:28

การประชุม PMQA 4.0 หรือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สปอ.

image

วันนี้ (19 เมษายน 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม  PMQA 4.0 หรือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0 เป็นระบบข้าราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

มีขีดความสามารถสูงและทันสมัย สร้างความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและประชาชน โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการกองต่างๆ ของ สปอ. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 707 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น