22 เมษายน 2562 17:24

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน พบวิสาหกิจชุมชน มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ พัฒนาขีดความสามารถสู่สากล

image

น่าน : วันนี้ (20 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ .น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน น่านมอลต์ และขวัญธารา โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายวิบูรณ์ เพชรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

 

วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรที่ปลูกข้าวสาลีดอยแห่งเดียวในประเทศไทย มีการแปรรูปเป็นมอลต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับกระบวนการสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มอลต์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทางน่านมอลต์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ แบ่งปันวัตถุดิบ การพัฒนา การผลิต และการตลาดซึ่งกันและกัน โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้เข้ามาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปการเกษตรและอาหาร เช่น ระบบ Freeze Dry (การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง อาทิ ข้าวซอยตัดแป้งมอลต์, ข้าวมอลต์งอก, ข้าวสาลีแผ่น นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าพรีเมียม เพื่อเจาะกลุ่มตลาดบน และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 1.2 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารการผลิตให้ได้มาตรฐาน และซื้อเครื่องจักร เพื่อนำมาพัฒนาและวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสมอลต์ ทำให้ น่านมอลต์มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง 100% เลยทีเดียว

 

 

จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา ผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร มีนางธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา เป็นผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร โดยนำผลมะไฟจีนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน มาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ขวัญธาราซึ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางกระทรวงฯเป็นผู้พัฒนาและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากให้กับขวัญธารา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ เซรั่ม โฟมล้างหน้า ครีมบำรุงมือจากมะไฟจีน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% นอกจากนี้ยังได้รับความรู้การสร้างอาคารการผลิตให้ได้มาตรฐาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการผลิตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันขวัญธารามีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Thailand Mall คิดเป็นมูลค่า 80% ของรายได้ อีก 20% มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดน่าน และในอนาคตจะเข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 589 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น