24 เมษายน 2562 13:57

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานและระบบการจัดการเอกสารข้อมูลโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

image

วันนี้ (24 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานและระบบการจัดการเอกสารข้อมูลโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางรวีวรรณ​ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิชรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางพงษ์ศิริ วรรณศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและผู้แทน ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่าน QR Code ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 795 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น