26 เมษายน 2562 13:22

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน CIV บ้านซะซอม มุ่งพัฒนา “ผ้าทอแสงแรกแห่งสยาม” ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

image

อุบลราชธานี : วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านน้ำซะซอม โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพฑูรย์ จงจินากูล รักษาการนายอำเภอโขงเจียม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมชุมชนบ้านซะซอม

 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านซะซอม ตั้งอยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว โดยมีโฮมสเตย์ริมน้ำ อาหารพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ไว้บริการนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวซะซอม กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมหมู่บ้านฯให้นำทุนทางวัฒนธรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมอุบลราชธานี ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง (Big Brother) อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร้านผ้าคำปุน เป็นต้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านบ้านซะซอม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ การทำน้ำพริกและะน้ำนมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การสร้างกี่ทอผ้าและสอนการทอผ้าลายแสงแรกแห่งสยาม ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านซะซอม ทำให้ ปี 2561 หมู่บ้านซะซอมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ชาวบ้านสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำที่อื่น

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 919 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น