01 พฤษภาคม 2562 15:51

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

image

ประจวบคีรีขันธ์ : วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ พร้อมด้วย นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่

โดยมี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก

ให้การต้อนรับ ณ ชายทะเลทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านทุ่งประดู่ เป็นหมู่บ้าน CIV ที่มีจุดเด่นด้านศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวศึกษาดูวิถีชีวิตการทำประมงชายฝั่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และการห่มทรายเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดผ่อนคลายโดยการใช้ทรายจากชายหาด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และน้ำมันนวดสปา 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ Big Brother ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวช็อคโกแลต ส่งเสริมการวิจัยกระบวนการผลิตกะลามะพร้าวแผ่นสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรในการผลิตกะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

ในการนี้ Big Brother โดย บริษัท สหวิริยา สตีล ได้ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่แก่หมู่บ้านทุ่งประดู่ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมห่มทรายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 898 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น