03 พฤษภาคม 2562 17:26

การประชุมจัดเตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องพ่นหมอกไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิให้กับประชาชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ริ้วขบวนที่ 3) 

image

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องพ่นหมอกไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพื้นที่รับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ริ้วขบวนที่ 3) วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องจำนวน 50 คน เพื่อดูแลตรวจสภาพเครื่องพ่นหมอกไอน้ำให้พร้อมใช้งาน โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสมุปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ผู้อำนวนการกองกลาง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้อง อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1037 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น