23 พฤษภาคม 2562 21:27

รองปลัดสุรพลฯ เปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

image

 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" และร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ นำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีสำนึก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 รุ่น”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”บรรยาย ขยายผล ในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1038 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น