24 พฤษภาคม 2562 16:44

พิธีปิด "ศูนย์ปฎิบัติการด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต" พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน

image

 วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) เวลา 14.30 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และพล.ต.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัดรอง จก.กกส.กห. เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปฎิบัติการด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต" ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ศอป.อก.) ภายใต้การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) กรมสรรพกำลังกลาโหม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน  โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงกลาโหม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมด้วย ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์ 114 สถานการณ์  ศอป.อก. ได้รับโจทย์ปัญหาทั้งหมด 9 โจทย์ มูลค่าของใช้ที่สำหรับการการจำลองสถานการณ์เป็นเงิน จำนวน 2,152 ล้านบาท

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1310 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น