24 พฤษภาคม 2562 20:34

รองปลัด สุรพล เป็นประธานการประชุมขอรับการสนับสนุนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และให้การต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

image

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมขอรับการสนับสนุนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และให้การต้อนรับ Mr. Jun Mizutani นักลงทุนประเทศญี่ปุ่นจากบริษัท SAN SYU BUSAN co.,LTD. Mr.Nicolas Xie และ Mr.Zhu Zhanhong นักลงทุนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจากบริษัท MAX MOUNT INTERNATIONAL LIMITED โดยมีนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้าราชการจากหน่วยต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 1124 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น