11 กรกฎาคม 2562 15:13

รองปลัด สุรพล เปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

image

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" และร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยมีข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13 จำนวน 87 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ นำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีสำนึก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 รุ่น”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”บรรยาย ขยายผล ในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 351 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น