12 กันยายน 2562 16:43

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

image

ฉะเชิงเทรา : 11 กันยายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2562 

 

ต่อมาหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนการประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ดีสโพเซิล ซึ่งเป็นโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการนำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม นำกรดและด่างที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยน้ำบาดาลที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภคมีการปนเปื้อนของน้ำมันทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้  ทั้งนี้คณะของหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ภายในบริเวณโรงงานจำนวน 2 จุด และในบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงานอีก 2 จุด เพื่อส่งทำการตรวจวัดวิเคราะห์ และจะนำผลที่ได้ไปประกอบพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 2047 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น