สั่งพิมพ์หน้านี้
03 ธันวาคม 2562 09:11

รมว.สุริยะฯ ให้เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย

image

วันที่ (2 ธันวาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย และคณะเข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเสนอการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเร่งรัดและปรับนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปในเชิงรุก ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเตรียมความพร้อม รองรับงานด้านต่างๆ แบบครบวงจร

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 5008 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น