23 เมษายน 2563 16:58

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

image

วันนี้ (23 เมษายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 โดยมี นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นางพรทิพย์ จันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ พร้อมผู้แทนจากสถาบันอาหาร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9058 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น