23 เมษายน 2563 17:54

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมทางไกล มอบนโยบายแก่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

image

วันนี้ (23 เมษายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบนโยบายแก่ อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 9046 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น