12 มิถุนายน 2563 10:06

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ประธานหารือการจัดการซากรถยนต์

image

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ELV PROJECT (ครั้งที่ 3) โดยมี นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมปิ่นทอง Mr. Fujigaki Satoshi ผู้อำนวยการแผนกสิ่งแวดล้อม Ms. Yurugi Yoshiko ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย และเจ้าหน้าที่องค์การ NEDO พร้อมทั้งผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท โตโยต้าฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำหรับการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ (ครั้งที่ 3) "โครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการรีไซเคิลทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับซากยานพาหนะที่หมดอายุใช้งานในประเทศไทย" (ELV PROJECT) นี้ เป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) และกลุ่มบริษัท โตโยต้าฯ ผู้ร่วมโครงการ 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานในปี 2563 ของโครงการดังกล่าว รวมถึงเสนอแนวทางการสร้างกลไกให้เกิดการรีไซเคิลซากรถยนต์ เพื่อให้เกิดการจัดการซากรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10451 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น