25 มิถุนายน 2563 09:31

กระทรวงอุตฯ เปิด คลาวด์คิทเช่นฟู้ดทรัค ดึงร้านดังฟู้ดทรัค ขายผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ กระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร

image

 

•  ฟู้ดทรัค เตรียมเฮ!  ก.อุตฯ คุยแอปพลิเคชันดัง  เก็ท  แอ็นซ์  คิวคิว ย้ายไปไหนก็ขายได้ 

 

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2563 – กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ผ่านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เชื่อม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการพัฒนาทักษะการสร้างแบรนด์และการบริหารยอดสั่งซื้อ ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสร้างความร่วมมือในการปรับฟังค์ชันก์ให้รองรับการบริการของธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ และ ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเฉพาะคนว่างงานให้มีรายได้จากการส่งอาหาร คาดว่าจะสามารถช่วยคนว่างงาน ได้กว่า 1,000 คน สร้างรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้กว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000 บาท/เดือน  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท เบื้องต้นมีแพลตฟอร์มให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น เก็ท (GET!) แอ็นซ์ (Antz) และคิวคิว (QueQ) เป็นต้น 

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจกลุ่มไมโคร หรือ Micro SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค จึงพัฒนาโครงการ Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เดลิเวอรี่  โดยได้หารือผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านการนำเสนอ ให้เพิ่มฟังค์ชันก์สำหรับการระบุพิกัดร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วม ต้องอยู่ในที่ตั้งเท่านั้น เพื่อให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าที่เคลื่อนที่   

 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันต้นแบบของการเชื่อมโยง Cloud Kitchen Food Truck ของผู้เกี่ยวข้องใน 3 กลุ่ม ได้แก่  

•  ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผ่านกระบวนการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจนจำร้านค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นได้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริการจัดการยอดสั่งซื้อสินค้า ให้สามารถบริการได้ตามความต้องการของลูกค้าหน้าร้านและลูกค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมกว่า 100 กิจการ 

•  ดิจิทัลแพลทฟอร์ม หรือ ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ผ่านการเพิ่มความร่วมมือในผู้บริการอื่นๆ เพื่อให้มีฟังค์ชันก์ที่รองรับรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารที่เคลื่อนที่ พร้อมหารือเพื่อการตกลงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

•  ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า/อาหาร (Rider) โดยเน้นที่กลุ่มคนว่างงาน เพื่อสร้างรายได้ในการให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุต่างๆ โดยที่ กสอ. จะพัฒนาความรู้และทักษะในการบริการ    และการบริหารยอดสั่งซื้อ รวมทั้งทักษะการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายสร้างอาชีพใหม่ให้กับ 1,000 คน 

 

ทั้งนี้  จากนโยบายดังกล่าวเบื้องต้น มีแพลตฟอร์มหลัก เช่น เก็ท (GET!)  แอ็นซ์ (Antz) และ คิวคิว(QueQ) ยินดีร่วมให้การสนับสนุน และคาดว่าจะร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อื่นๆ พร้อมกันนี้ กสอ. ได้กำหนดพื้นที่นำร่องทดลองระบบ Cloud Kitchen Food Truck จัดกิจกรรมคาราวานฟู้ดทรัคในพื้นที่นำร่อง 4 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563  2. สยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า วันที่ 24-30 มิถุนายน 2563  3. เดอะสตรีท รัชดา วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563  4. อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2563  เพื่อทดลองให้บริการจริง และเก็บข้อมูลรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการให้มีความพร้อมรองรับการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หัวเมืองต่าง ๆ ที่มีการให้บริการของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท  

 

สำหรับที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคผ่าน มาตรการส่งเสริม “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค” (SMART 4 Food Truck)  โดยให้การสนับสนุนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ คน ครัว รถ และตลาด ทำให้ฟู้ดทรัค มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 พบว่ามีจำนวนรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คัน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นอาหารคาวร้อยละ 57 อาหารหวานร้อยละ 14 และเครื่องดื่มร้อยละ 29 ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เหลือร้อยละ 30 อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งฟู้ดทรัคสร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 บาท/วัน การลงทุนเบื้องต้นประมาณ 350,000-750,000 บาท นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย

 

.....................................................

24  มิถุนายน 2563

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10749 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น