25 มิถุนายน 2563 14:37

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-1/2563

image

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2-1/2563 เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการต่างประเทศภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10740 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น