26 มิถุนายน 2563 14:22

ปลัดกอบชัยฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019

image

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 37- 6/2563 เพื่อหารือและติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอมอีตามแนวประชารัฐ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  นายสหวัฒน์  โสภา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10793 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น