26 มิถุนายน 2563 14:51

รัฐมนตรีฯ สุริยะ ลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

image

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

 

จากนั้น รัฐมนตรีฯ สุริยะ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นางสาวศลิษา ศัลยกำธร ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงบนพื้นฐาน การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมนำร่องพื้นที่แรก ภายใต้ "บ้านบึงโมเดล" เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะสามารถต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระจายไปสู่ชุมชนเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10809 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น