01 กรกฎาคม 2563 16:40

ปลัดกอบชัยฯ เข้าพบรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

image

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าพบนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 10898 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น