31 กรกฎาคม 2563 10:48

ปลัดกอบชัยฯ ประชุมผู้บริหารระดับสูง อก. พร้อมเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 

image

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน เร่งการเชื่อมโยงระบบ Big data การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลสถานประกอบการ การจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11742 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น