31 กรกฎาคม 2563 11:26

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563

image

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาประกอบด้วย การทำเหมือง สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละ 1 ท่าน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร จำนวน 6 เรื่อง ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในโอกาสนี้ประธานได้แจ้งที่ประชุมร่วมยินดีกับนายสกล จุลาภา ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเเร่ 

บรรยากาศการประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย มีการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาปรับใช้ในการประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11751 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น