31 กรกฎาคม 2563 15:20

ปลัดกอบชัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

image

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมส อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. วิสาข ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือในการวิจัยในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดความเชื่อมโยงจากการลงนามฯ ในครั้งนี้ ด้วยการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก NIDA มาร่วมมือในโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11765 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น